Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

bach dau khau
Bạch đậu khấu (Bà khấu, Bạch khấu nhân, Đậu khấu, Đông ba khấu)

1. Bạch đậu khấu có tên khoa học: Amomum cardamomum L. 2. Họ: Gừng (Zingiberaceae)....

Close