Thông tin liên quan

One Comment

  1. 1

    Trang

    Con 20 tuổi.Đang mang thai 2 tháng nhưng bị nổi bệnh lupus. Trước đây con củng bị nổi ban đỏ .. giờ con mang thai có thuốc nào điều trị hết không ạ

    Reply

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

Những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bệnh lupus ban đỏ

Những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến bệnh lupus ban đỏ làm bùng phát bệnh...

Close