Thông tin liên quan

One Comment

  1. 1

    Tuyen Nguyen

    Bệnh này đáng sợ thiệt

    Reply

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

Bệnh wilson là gì?

Bệnh Wilson là hậu quả của việc bài tiết đồng ra khỏi đường mật bị...

Close