Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

cac bien chung benh wilson
Có thể điều trị bệnh wilson bằng ghép gan không?

Hỏi: Thưa bác sĩ! tôi năm nay 28 tuổi, bị mắc bệnh willson, tôi điều trị...

Close