Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

tinh do loc mau cau thanh creatinine chuc nang than suy than y duoc 365
Creatinin. Công thức tính creatinin (độ thanh thải)

Tính creatinin có hai cách tính: theo nước tiểu 24h và công thức Corkroft-Gault. Trong...

Close