Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

Nhậu, uống bia, nhịn tiểu… đến vỡ bàng quang

Sự cố vỡ bàng quang khi nhậu này là một trường hợp hy hữu. Bệnh...

Close