Thông tin liên quan

One Comment

  1. 1

    Nghĩa

    hàng Trung Quốc gê thật, đúng là bọn tàu khựa…

    Reply

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

ca ghep gan nguoi lon dau tien yduoc365.com
Ca ghép gan người lớn đầu tiên ở phía Nam

Đúng 9h sáng nay (12/10/2012) bác sĩ đặt đường dao đầu tiên cho công đoạn...

Close