Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

cay ba chac
Cây ba chạc (Chè đắng, Chè cỏ, Cây dầu dầu)

1. Cây ba chạc có tên khoa học: Euodia lepta (Spreng.) Merr. 2. Họ: Cam (Rutaceae). Cây...

Close