Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

Cây bách bộ (Dây ba mươi, củ rận trâu, dây dẹt ác)

1. Cây bách bộ có tên khoa học: Stemona tuberosa Lour. 2. Họ: Bách bộ (Stemonaceae) 3....

Close