Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com |

cay bach cap - lien cap thao
Cây bạch cập (Liên cập thảo)

1. Cây bạch cập có tên khoa học: Bletilla hyacinthina R. Br. = Bletilla striata (Thunb.) Reichb.f....

Close