Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com |

hoi chung guillain barre mat cam giac chan tay te chan tay yeu chan tay
Ngứa ran, tê, yếu hoặc mất cảm giác ngón tay, ngón chân

Ngứa ran, tê, yếu hoặc mất cảm giác trên ngón tay, ngón chân có thể là...

Close