Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com |

11 tieu chuan chan doan benh lupus ban do he thong lupus ban do dang dia y duoc 365 y te
11 tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh lupus ban đỏ của hội Thấp khớp Hoa Kỳ

Bệnh lupus ban đỏ là một bệnh tự miễn rất khó chẩn đoán. Để giúp...

Close