Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

thuoc gay di tat bam sinh o thai nhi thalidomide
Thalidomide – Thần dược gây thảm hoạ thế kỷ

Mới mấy hôm trước, ngày 30/8/2012, 50 năm sau khi thuốc thalidomide ra khỏi thị...

Close