Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

bach hoa xa cay thuoc nam
Bạch hoa xà (Đuôi công hoa trắng, cây lá đinh, bạch tuyết hoa)

1. Bạch hoa xà có tên khoa học: Plumbago zeylanica L. 2. Họ: Đuôi công (Plumbaginaceae). 3....

Close