Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

[Dự thảo] Từ ngày 1-6-2017 không cần xuất trình thẻ BHYT khi khám chữa bệnh

Người tham gia BHYT khi đến khám chữa bệnh chỉ cần cung cấp số thẻ bảo...

Close