Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

bmr la gi chi so bmr la gi tinh bmr beo phi giam can
BMR. Công tức tính chỉ số BMR

Công thức tính chỉ số BMR = [9.99 x trọng lượng cơ thể (kg)] +...

Close