Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com |

giai doan nao hinh thanh gioi tinh thai
Giai đoạn nào hình thành giới tính thai nhi? Yếu tố nào quyết định?

Nguyên nhân gì và vào lúc nào thì giới tính thai nhi được quyết định?...

Close