Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

cay bach truat son ke duong bao ke y duoc
Cây Bạch truật (cây sơn kế, dương bão kế)

1. Cây Bạch truật có tên khoa học: Atractylodes macrocephala Koidz. 2. Họ: Cúc (Asteraceae). 3. Tên...

Close