Bạn đang ở: Home » Kiến Thức sức khỏe » Tài liệu Y Dược » Biểu mẫu hành chính

Thông tư 43/2013/ TT-BYT – Bộ Y tế: Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật

Ngày 11/12/2013 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã ký ban hành Thông tư 43/2013/ TT-BYT: “Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”. Thông tư này quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật, danh mục kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và thẩm quyền phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở ...

Read more

Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện – Quyết định 2879/QĐ-BYT

“Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện” là tài liệu hướng dẫn về xây dựng chế độ ăn cho người bệnh được áp dụng trong các viện, bệnh viện có giường bệnh của nhà nước và tư nhân trong toàn quốc. “Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện” gồm 103 nguyên tắc, ký hiệu về chế độ ăn. Phần I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ ĂN BỆNH VIỆN 1. Xác định nhu cầu dinh dưỡng dựa theo: - Người lớn và trẻ em. - Tình trạng ...

Read more

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: nguoibenhhieubiet@gmail.com |

Scroll to top