Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com |

bang ham luong purine trong thuc pham cho benh gut gout
Bảng hàm lượng Purine trong thực phẩm

Purine là một hợp chất nitơ có cấu trúc phân tử 2 vòng, như adenine...

Close