Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

Những phương pháp tính tuổi thai thông dụng nhất

Có nhiều phương pháp tính tuổi thai như: đo bề cao tử cung, siêu âm,...

Close