Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

Tửu lượng thấp, tửu lượng cao là gì? Tại sao uống rượu lại say?

Tửu lượng là từ dùng để chỉ  năng lực nạp chất men nà Vậy tại sao...

Close