Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com |

noi lap stuttering noi ca lam noi lap chua khoi khong
Tật nói lắp có chữa được không?

Nói lắp là một sự lặp lại, kéo dài hoặc bị tắc nghẽn không tự...

Close