Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

vac xin 5 trong 1 vac xin Quinvaxem
Ngày 11/11 Tp. HCM bắt đầu tiêm chủng lại vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem

Ngày 11/11 tới đây, TP.HCM sẽ triển khai trở lại chương trình tiêm chủng vắc...

Close