Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

bang ham luong purine trong thuc pham cho benh gut gout
Bảng hàm lượng Purine trong thực phẩm

Purine là một hợp chất nitơ có cấu trúc phân tử 2 vòng, như adenine...

Close