Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

Dậy thì sớm có nguồn gốc từ bên ngoài ở trẻ em gái

Ở một số người, trong buồng trứng hay tuyến thượng thận xuất hiện những khối...

Close