Sách Sức khỏe

Sách Sức khỏe – Nơi tập trung những tài liệu Uy tín về Y – Dược – Sức khỏe.

Bạn có thể dễ dàng tải xuống để in thành tài liệu hay để đọc trên các thiết bị đọc sách di động.

Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện – Quyết định 2879/QĐ-BYT

Posted on Mar 5th, 2013 - By Dr. 365 - 0 Comments

“Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện” là tài liệu hướng dẫn về xây dựng chế độ ăn cho người bệnh được áp…

Continue Reading

Tài liệu về bệnh vẩy nến: Những kiến thức cơ bản cần biết

Posted on Mar 26th, 2013 - By Dr. 365 - 0 Comments

Tài liệu về bệnh vẩy nến của Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM sẽ cung cấp cho Quý…

Continue Reading

Bác sĩ tốt nhất là bản thân mình

Posted on Apr 29th, 2013 - By Dr. 365 - 0 Comments

Bác sĩ tốt nhất là bản thân mình, tâm tình tốt nhất là yên tĩnh. Vận động tốt nhất là đi bộ, đạm bạc, yên…

Continue Reading

Thông tư 43/2013/ TT-BYT – Bộ Y tế: Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật

Posted on Feb 11th, 2014 - By Dr. 365 - 0 Comments

Ngày 11/12/2013 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã ký ban hành Thông tư 43/2013/ TT-BYT: “Quy định chi tiết phân…

Continue Reading

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking