Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

thalidomide - thuoc gay di tat bam sinh yduoc365.com
Thảm họa Thalidomide – 10.000 trẻ bị dị tật bẩm sinh

Thalidomide là 1 thuốc an thần được sử dụng tương đối rộng rãi tại châu...

Close