Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com |

phuong phap tinh tuoi thai nhi cach tinh tuoi thai nhi mang bau mang thai
Những phương pháp tính tuổi thai thông dụng nhất

Có nhiều phương pháp tính tuổi thai như: đo bề cao tử cung, siêu âm,...

Close