Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

tinh gfr tinh do loc mau cau than
Tính GFR – Tính mức lọc máu cầu thận

Chỉ số GFR là thông số quan trọng để xác định chức năng thận. Tính GFR...

Close