Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com |

roi loan kinh nguyet la benh gi co nguy hiem khong
Kinh nguyệt ra rất ít có phải là bị bệnh không?

Chào bác sĩ, em năm nay 22 tuổi, bình thường kinh nguyệt của em cũng...

Close