Thông tin liên quan

One Comment

  1. 1

    Tuyen Nguyen

    Acid uric là một chỉ dấu bệnh gút

    Reply

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com |

benh gut khong nen an mang chua yduoc365.com
Bệnh gút không nên ăn măng chua

Với người bệnh gút, măng chua là loại thực phẩm có purin cao có thể...

Close