Thông tin liên quan

One Comment

  1. 1

    Tuyen Nguyen

    Acid uric là một chỉ dấu bệnh gút

    Reply

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

Bệnh gút không nên ăn măng chua

Với người bệnh gút, măng chua là loại thực phẩm có purin cao có thể...

Close