Thông tin liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COPYRIGHT © 2009 | 365 Group, VN. All rights reserved | Email: yduoc365@gmail.com | free tracking

Báo động: Ngô biến đổi gen gây ung thư trên chuột

Sau 2 năm được nuôi bằng loại ngô biến đổi gen NK603 thì có đến...

Close