Vaccin phòng Rubella

Tên chung quốc tế: Rubella vaccine, live attenuated. Mã ATC: J07B J01. Loại thuốc: Thuốc tạo miễn dịch chủ động (vaccin). Dạng thuốc và hàm lượng Thuốc tiêm (mỗi lọ chứa …

Vaccin phòng Rubella Đọc bài »