Cậu bé tròn 12 tuổi vào 12h12 ngày 12/12/12

Ngày 12/12/12 được coi là một ngày may mắn do có những con số trùng nhau.  Nhưng đối với cậu bé người Mỹ – Kim Moriya – thì sinh nhật lần thứ …

Cậu bé tròn 12 tuổi vào 12h12 ngày 12/12/12 Đọc bài »