Phương pháp mới phát hiện sớm bệnh Alzheimer trước hàng chục năm

Gần đây, các nhà khoa học Nhật và Australia đã phát triển thành công phương pháp xét nghiệm máu cho phép chẩn đoán bệnh Alzheimer trước hàng chục năm. Bệnh …

Phương pháp mới phát hiện sớm bệnh Alzheimer trước hàng chục năm Đọc bài »