Nổi ban đỏ hai bên má, nổi ban đỏ khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời

Nổi ban đỏ hình cánh bướm ở hai bên má và nổi ban đỏ khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời là dấu hiệu đặc trưng của bệnh lupus ban đỏ …

Nổi ban đỏ hai bên má, nổi ban đỏ khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời Đọc bài »