Cây bạc thau

1. Cây bạc thau có tên khoa học: Argyreia acuta Lour. 2. Họ: Bìm bìm (Convolvulaceae). 3. Tên khác: Bạc sau, Bạch hạc đằng, Thau bạc, Chấp miên đằng. 4. Mô tả: Dây …

Cây bạc thau Đọc bài »