Bác sĩ có thể gây bệnh cho bệnh nhân

Do không nắm vững kiến thức về tâm lý y học, đặc điểm nhân cách của  bệnh nhân, tác động của tâm thần đến cơ thể… dẫn đến một số …

Bác sĩ có thể gây bệnh cho bệnh nhân Đọc bài »