Bạch đàn đỏ

Bạch đàn đỏ thuộc loại cây gỗ, thường cao khoảng 5-15m, có thể đến 30m, vỏ có màu đỏ, có nhựa. Lá ít thơm, ở nhánh non, phiến lá xoăn, …

Bạch đàn đỏ Đọc bài »