Bạch đàn hương

Bạch đàn hương thuộc loại cây gỗ nhỏ (có thể có kích thước lớn). Nhánh già màu xám vàng; các nhánh non tròn tròn, không lông, có nhiều khía rãnh. …

Bạch đàn hương Đọc bài »