Bạch đậu khấu (Bà khấu, Bạch khấu nhân, Đậu khấu, Đông ba khấu)

1. Bạch đậu khấu có tên khoa học: Amomum cardamomum L. 2. Họ: Gừng (Zingiberaceae). 3. Tên khác: Bà khấu, Bạch khấu nhân, Bạch khấu xác, Đa khấu, Đới xác khấu …

Bạch đậu khấu (Bà khấu, Bạch khấu nhân, Đậu khấu, Đông ba khấu) Đọc bài »