Bạch giới tử (Hạt cải trắng)

1. Bạch giới tử có tên khoa học: Brassica alba Boiss. 2. Họ: Cải (Brassicaceae). 3. Tên khác: Hạt cải trắng. 4. Mô tả: Cây cải là cây vừa có giá trị về …

Bạch giới tử (Hạt cải trắng) Đọc bài »