Cây cỏ tranh, rễ tranh (Bạch mao căn)

1. Cây cỏ tranh có tên khoa học: Imperata cylindrica P. Beauv. 2. Họ: Lúa (Poaceae). 3. Tên khác: rễ tranh, bạch mao căn 4. Mô tả: Cây: Cây cỏ tranh là một …

Cây cỏ tranh, rễ tranh (Bạch mao căn) Đọc bài »