Cây thược dược (Bạch thược)

1. Thược dược có tên khoa học: Paeonia lactiflora Pall. 2. Họ: Hoàng liên (Ranunculaceae). 3. Các tên hay gọi: Thược dược, Bạch dược 4. Mô tả: Cây thược dược thuộc loài cây …

Cây thược dược (Bạch thược) Đọc bài »