Bạch hoa xà (Đuôi công hoa trắng, cây lá đinh, bạch tuyết hoa)

1. Bạch hoa xà có tên khoa học: Plumbago zeylanica L. 2. Họ: Đuôi công (Plumbaginaceae). 3. Tên khác: Đuôi công hoa trắng, cây lá đinh, bạch tuyết hoa, cây chiến… 4. Mô …

Bạch hoa xà (Đuôi công hoa trắng, cây lá đinh, bạch tuyết hoa) Đọc bài »