Thần y Võ Hoàng Yên chữa bại liệt, câm điếc: Thực hay hư?

Lương y Võ Hoàng Yên là tâm điểm chú ý của dư luận thời gian gần đây với tài chữa được bệnh bại liệt, câm điếc mà Tây y đã …

Thần y Võ Hoàng Yên chữa bại liệt, câm điếc: Thực hay hư? Đọc bài »