Bệnh gút (bệnh gout) có di truyền không ?

Có những  người không hề ăn nhậu gì cũng bị bệnh gút, và trong cùng một bàn nhậu, có người bị bệnh gút, có người lại không bị? Vậy có phải …

Bệnh gút (bệnh gout) có di truyền không ? Đọc bài »