Bệnh gút tiếng anh là gì ?

Bệnh gút trong tiếng Anh là gout, tiếng Pháp là goutte (nghĩa là giọt nước), theo cách gọi Hán Việt là thống phong. Đây là một bệnh chuyển hóa gây …

Bệnh gút tiếng anh là gì ? Đọc bài »