Bệnh ung thư máu (bệnh bạch cầu cấp) là bệnh gì?

Bệnh ung thư máu là tên thường gọi của bệnh bạch cầu cấp. Bệnh ung thư máu không phải là một bệnh lý đơn lẻ mà bao gồm nhiều loại …

Bệnh ung thư máu (bệnh bạch cầu cấp) là bệnh gì? Đọc bài »